English Español Français Русский Português 中文(简体) 中文(繁體)
Βίβλος
> Βιβλικές Αναφορές > Ιστορικά Προηγούμενα > Κείμενα και Παραπομπές > Σύγχρονες Τάσεις
> Αρχική > Βίβλος
> Κατηγορία
Διαθήκη
Ομάδα
Βιβλίο
Κεφάλαιο
Γένεσις 1
1 - 1:1Εν αρχή εποίησεν ο Θεός τον ουρανόν και την γην.
2Η δε γη ήτο άμορφος και έρημος· και σκότος επί του προσώπου της αβύσσου. Και πνεύμα Θεού εφέρετο επί της επιφανείας των υδάτων.
3Και είπεν ο Θεός, Γενηθήτω φώς· και έγεινε φώς·
4και είδεν ο Θεός το φως ότι ήτο καλόν· και διεχώρισεν ο Θεός το φως από του σκότους·
5και εκάλεσεν ο Θεός το φως, Ημέραν· το δε σκότος εκάλεσε, Νύκτα. Και έγεινεν εσπέρα και έγεινε πρωΐ, ημέρα πρώτη.
6Και είπεν ο Θεός, Γενηθήτω στερέωμα αναμέσον των υδάτων, και ας διαχωρίζη ύδατα από υδάτων.
7Και εποίησεν ο Θεός το στερέωμα, και διεχώρισε τα ύδατα τα υποκάτωθεν του στερεώματος από των υδάτων των επάνωθεν του στερεώματος. Και έγεινεν ούτω.
8Και εκάλεσεν ο Θεός το στερέωμα, Ουρανόν. Και έγεινεν εσπέρα και έγεινε πρωΐ, ημέρα δευτέρα.
9Και είπεν ο Θεός, Ας συναχθώσι τα ύδατα τα υποκάτω του ουρανού εις τόπον ένα, και ας φανή η ξηρά. Και έγεινεν ούτω.
10Και εκάλεσεν ο Θεός την ξηράν, γήν· και το σύναγμα των υδάτων εκάλεσε, Θαλάσσας· και είδεν ο Θεός ότι ήτο καλόν.
11Και είπεν ο Θεός, Ας βλαστήση η γη χλωρόν χόρτον, χόρτον κάμνοντα σπόρον, και δένδρον κάρπιμον κάμνον καρπόν κατά το είδος αυτού, του οποίου το σπέρμα να ήναι εν αυτώ επί της γης. Και έγεινεν ούτω.
12Και εβλάστησεν η γη χλωρόν χόρτον, χόρτον κάμνοντα σπόρον κατά το είδος αυτού, και δένδρον κάμνον καρπόν, του οποίου το σπέρμα είναι εν αυτώ κατά το είδος αυτού· και είδεν ο Θεός ότι ήτο καλόν.
13Και έγεινεν εσπέρα και έγεινε πρωΐ, ημέρα τρίτη.
14Και είπεν ο Θεός, Ας γείνωσι φωστήρες εν τω στερεώματι του ουρανού, διά να διαχωρίζωσι την ημέραν από της νυκτός· και ας ήναι διά σημεία και καιρούς και ημέρας και ενιαυτούς·
15και ας ήναι διά φωστήρας εν τω στερεώματι του ουρανού, διά να φέγγωσιν επί της γης. Και έγεινεν ούτω.
16Και έκαμεν ο Θεός τους δύο φωστήρας τους μεγάλους, τον φωστήρα τον μέγαν διά να εξουσιάζη επί της ημέρας, και τον φωστήρα τον μικρόν διά να εξουσιάζη επί της νυκτός· και τους αστέρας·
17και έθεσεν αυτούς ο Θεός εν τω στερεώματι του ουρανού, διά να φέγγωσιν επί της γης,
18και να εξουσιάζωσιν επί της ημέρας και επί της νυκτός και να διαχωρίζωσι το φως από του σκότους. Και είδεν ο Θεός ότι ήτο καλόν.
19Και έγεινεν εσπέρα και έγεινε πρωΐ, ημέρα τετάρτη.
20Και είπεν ο Θεός, Ας γεννήσωσι τα ύδατα εν αφθονία νηκτά έμψυχα και πετεινά ας πέτωνται επάνωθεν της γης κατά το στερέωμα του ουρανού.
21Και εποίησεν ο Θεός τα κήτη τα μεγάλα και παν έμψυχον κινούμενον, τα οποία εγέννησαν εν αφθονία τα ύδατα κατά το είδος αυτών, και παν πετεινόν πτερωτόν κατά το είδος αυτού. Και είδεν ο Θεός ότι ήτο καλόν.
22Και ευλόγησεν αυτά ο Θεός, λέγων, Αυξάνεσθε και πληθύνεσθε και γεμίσατε τα ύδατα εν ταις θαλάσσαις· και τα πετεινά ας πληθύνωνται επί της γης.
23Και έγεινεν εσπέρα και έγεινε πρωΐ, ημέρα πέμπτη.
24Και είπεν ο Θεός, Ας γεννήση η γη ζώα έμψυχα κατά το είδος αυτών, κτήνη και ερπετά και ζώα της γης κατά το είδος αυτών· και έγεινεν ούτω.
25Και έκαμεν ο Θεός τα ζώα της γης κατά το είδος αυτών, και τα κτήνη κατά το είδος αυτών, και παν ερπετόν της γης κατά το είδος αυτού. Και είδεν ο Θεός ότι ήτο καλόν.
26Και είπεν ο θεός, Ας κάμωμεν άνθρωπον κατ' εικόνα ημών, καθ' ομοίωσιν ημών· και ας εξουσιάζη επί των ιχθύων της θαλάσσης και επί των πετεινών του ουρανού και επί των κτηνών και επί πάσης της γης και επί παντός ερπετού, έρποντος επί της γης.
27Και εποίησεν ο Θεός τον άνθρωπον κατ' εικόνα εαυτού· κατ' εικόνα Θεού εποίησεν αυτόν· άρσεν και θήλυ εποίησεν αυτούς·
28και ευλόγησεν αυτούς ο Θεός· και είπε προς αυτούς ο Θεός, Αυξάνεσθε και πληθύνεσθε και γεμίσατε την γην και κυριεύσατε αυτήν, και εξουσιάζετε επί των ιχθύων της θαλάσσης και επί των πετεινών του ουρανού και επί παντός ζώου κινουμένου επί της γης.
29Και είπεν ο Θεός, Ιδού, σας έδωκα πάντα χόρτον κάμνοντα σπόρον, όστις είναι επί του προσώπου πάσης της γης, και παν δένδρον, το οποίον έχει εν εαυτώ καρπόν δένδρου κάμνοντος σπόρον· ταύτα θέλουσιν είσθαι εις εσάς προς τροφήν·
30και εις πάντα τα ζώα της γης και εις πάντα τα πετεινά του ουρανού και εις παν ερπετόν έρπον επί της γης και έχον εν εαυτώ ψυχήν ζώσαν, έδωκα πάντα χλωρόν χόρτον εις τροφήν. Και έγεινεν ούτω.
31Και είδεν ο Θεός πάντα όσα εποίησε· και ιδού, ήσαν καλά λίαν. Και έγεινεν εσπέρα και έγεινε πρωΐ, ημέρα έκτη.
(Ιεζεκιήλ 22:30) -- Εζήτησα άνδρα
Βιβλικές Αναφορές / Εκκλησία / Ο Ποιμένας, η Κοινωνία και ο Δημόσιος Βίος
(Γένεσις 11:1-8) -- Η πόλη του ανθρώπου και η ετυμηγορία του Θεού.
Βιβλικές Αναφορές / Διαφθορά / Ειδωλολατρία
(Γένεσις 1:28, 2:18-19α, 20β-25) -- Άνδρας και Γυνή
Βιβλικές Αναφορές / Οικογένεια / Γάμος & Οικογένεια
(Γένεσις 1:27-28) -- Κουλτούρα Αντισύλληψης
Βιβλικές Αναφορές / Ιερότητα της Ζωής / Αντισύλληψη & Γονιμότητα
(Μαλαχίας 2:15α) -- Οι Θεοσεβείς Γάμοι Επιδιώκουν Θεοσεβείς Απογόνους
Βιβλικές Αναφορές / Ιερότητα της Ζωής / Αντισύλληψη & Γονιμότητα
Ο γάμος επιβάλλεται! -- [1637]
Ιστορικά Προηγούμενα / Οικογένεια / Γάμος & Οικογένεια
Επιστολή προς τον επίσκοπο—Robert A. J. Gagnon (1958 - )
Κείμενα και Παραπομπές / Εκκλησία / Η Εκκλησία σε Παρακμή
Επιστολή προς τον επίσκοπο—Robert A. J. Gagnon (1958 - )
Κείμενα και Παραπομπές / Οικογένεια / Ομοφυλοφιλία
Αυξάνεστε και Πληθύνεστε!—Μαρτίνος Λούθηρος (1483 - 1546)
Κείμενα και Παραπομπές / Ιερότητα της Ζωής / Αντισύλληψη & Γονιμότητα
«Μετανοούμε Αληθινά»—Σύναξη Βαπτιστών του Νότου, 1995
Κείμενα και Παραπομπές / Αρετή / Μετάνοια