English Español Français Русский Português 中文(简体) 中文(繁體)
Πολιτική Προστασίας
> Βιβλικές Αναφορές > Ιστορικά Προηγούμενα > Κείμενα και Παραπομπές > Σύγχρονες Τάσεις
> Αρχική > Πολιτική Προστασίας

Πολιτική Προστασίας

Η δικτυακή θεολογική επετηρίδα Kairos Journal αναγνωρίζει τη σπουδαιότητα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων για κάθε άτομο και δεν πρόκειται να προβεί σε πώληση προς οιονδήποτε άλλον, στοιχείων που αφορούν σε προσωπικά δεδομένα τα οποία υποβάλλει ο χρήστης.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, παρακαλείται ο κάθε ενδιαφερόμενος να μελετήσει την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων. Εάν υπάρχει οποιαδήποτε ερώτηση ή ανησυχία σχετικά με την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων την οποία ακολουθεί η επετηρίδα Kairos Journal, αποστείλατε e-mail: [email protected].

Συλλογή Πληροφοριών

 • Κατά την εγγραφή του στη θεολογική επετηρίδα Kairos Journal, ο χρήστης καλείται να υποβάλει όνομα, διεύθυνση κατοικίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και άλλες συναφείς πληροφορίες.
 • Κατά το χρόνο παραμονής του χρήστη στον δικτυακό τόπο, καταχωρούνται ορισμένες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων της διεύθυνσης Διαδικτυακού Πρωτοκόλλου του χρήστη (IP address), του τύπου προγράμματος πλοήγησης (browser) και των ιστοσελίδων που επισκέπτεται ο χρήστης.
 • Όλη η αλληλογραφία (ηλεκτρονικά μηνύματα και επιστολές) που προωθείται στον δικτυακό τόπο Kairos Journal, αρχειοθετούνται και αποθηκεύονται για την πιο αποδοτική και αποτελεσματική εξυπηρέτηση κάθε χρήστη.

Χρήση Πληροφοριών

 • Οι πληροφορίες που αφορούν στο ατομικό προφίλ των εγγεγραμμένων χρηστών χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση των σελίδων του δικτυακού μας τόπου ως προς το περιεχόμενο, την προσφορά και το σχεδιασμό τους.
 • Οι πληροφορίες που αφορούν στο ατομικό προφίλ των εγγεγραμμένων χρηστών μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή ετήσιων αναφορών, τριμηνιαίων αναφορών κίνησης και αναφορών σχετικά με τα ενδιαφέροντα των χρηστών οι οποίες θα απευθύνονται σε κοινό εντός ή εκτός του δικτυακού τόπου. Σε καμία από αυτές τις αναφορές δεν θα αναφέρονται προσωπικά στοιχεία αναγνωριστικά των ατόμων.
 • Κατόπιν αδείας, ο δικτυακός τόπος Kairos Journal μπορεί να χρησιμοποιήσει πληροφορίες που έλαβε από χρήστες, προκειμένου να ενημερώσει για τον εμπλουτισμό του δικτυακού τόπου με νέα άρθρα, στήλες ή σχόλια που μπορούν να βοηθήσουν ή να χρησιμεύσουν στους χρήστες.
 • Η διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου των εγγεγραμμένων χρηστών (IP address) θα χρησιμοποιείται για τη διάγνωση τυχόν προβλημάτων στον υπολογιστή εξυπηρέτησης (server) ή στη συνολική διαχείριση του δικτυακού τόπου Kairos Journal.
 • Οι πληροφορίες που αφορούν στο ατομικό προφίλ των εγγεγραμμένων χρηστών θα χρησιμοποιηθούν για επικοινωνία με τους χρήστες μέσω της ηλεκτρονικής ταχυδρομικής διεύθυνσής τους προκειμένου για την αναγγελία συνεδρίων ή γεγονότων ειδικού ενδιαφέροντος.

Ενημέρωση για Αλλαγές

Εάν κάποια στιγμή στο μέλλον, η πολιτική προστασίας του δικτυακού τόπου Kairos Journal μεταβληθεί κατά τρόπο που να επηρεάζει τις πληροφορίες προσωπικών δεδομένων, οι χρήστες θα ενημερωθούν μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος για τις σχετικές αλλαγές.

Διαχείριση Κωδικών Πρόσβασης

 • Ζητείται από κάθε χρήστη να ελέγχει τη χρήση του κωδικού του.
 • Σε περίπτωση που ο χρήστης ξεχάσει τον κωδικό του, μπορεί να επικοινωνήσει για βοήθεια στο e-mail: [email protected]. Ο κωδικός χρήστη θα ταχυδρομηθεί ηλεκτρονικά μετά από λίγο.

Ασφάλεια

 • Η μετάδοση πληροφοριών μέσω Διαδικτύου δεν μπορεί να είναι 100% ασφαλής. Ωστόσο, στον δικτυακό τόπο Kairos Journal έχουν ληφθεί ιδιαίτερες προφυλάξεις για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και την ασφάλεια των χρηστών.
 • Η πρόσβαση σε ορισμένες περιοχές του δικτυακού μας τόπου προστατεύεται με τη χρήση κωδικού πρόσβασης. Η τεχνική υποδομή και τα λοιπά τεχνικά μέσα υποστήριξης και λειτουργίας του δικτυακού χώρου Kairos Journal βρίσκονται σε ασφαλές κέντρο δεδομένων.

Αποδοχή Όρων

Με τη χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου, οι χρήστες αποδέχονται τη συλλογή και χρήση των προαναφερθέντων πληροφοριών από τον δικτυακό τόπο Kairos Journal.

Λοιπές Διευκρινήσεις

 • Ο δικτυακός τόπος Kairos Journal περιλαμβάνει και υπερ-συνδέσεις με άλλους δικτυακούς τόπους. Η ηλεκτρονική θεολογική επετηρίδα Kairos Journal δεν ευθύνεται για την πολιτική προστασίας ή το περιεχόμενο δικτυακών τόπων τρίτων.
 • Οι χρήστες έχουν την επιλογή αλλαγής ή τροποποίησης των πληροφοριών που έχουν καταχωρήσει στον παρόντα δικτυακό τόπο, διά της απλής online αναθεώρησης του ατομικού προφίλ μέλους ή μέσω e-mail: [email protected].

Πνευματικά Δικαιώματα

Ο σχεδιασμός, τα γραφικά και το λογισμικό του δικτυακού τόπου Kairos Journal, καθώς και το σώμα κειμένων, η επιλογή και διάταξή τους στον τόπο αυτόν, αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία του δικτυακού τόπου Kairos Journal και του ιδρύματος The Emmanuel Foundation ή των προμηθευτών περιεχομένου και προστατεύονται από την αμερικανική ή άλλη διεθνή νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων, © 2003, The Emmanuel Foundation. Τυχόν μη εξουσιοδοτημένη χρήση του υλικού που εμφανίζεται στον δικτυακό τόπο Kairos Journal αποτελεί παραβίαση της κειμένης νομοθεσίας περί πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικού σήματος ή άλλων εφαρμόσιμων διατάξεων, επισύροντας τoν κολασμό σε ποινικό ή αστικό δικαστήριο.

Το σήμα Kairos Journal αποτελεί αποκλειστικό σήμα κατατεθέν του ιδρύματος The Emmanuel Foundation και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για τη διοχέτευση καμίας πληροφορίας που μπορεί να προξενήσει σύγχυση μεταξύ των χρηστών κληρικών/θεολόγων ως προς την πηγή ή την ποιότητα της υπηρεσίας ή της πληροφόρησης, ή καθ’ οιονδήποτε άλλον τρόπο που απαξιώνει ή βάλλει εναντίον του κύρους της θεολογικής επετηρίδας Kairos Journal. Κάθε άλλο εμπορικό σήμα, σήμα παροχής υπηρεσιών και λογότυπο που χρησιμοποιείται στον παρόντα δικτυακό τόπο αποτελούν ιδιοκτησία των κατόχων τους.

Ερωτήσεις και σχόλια όσον αφορά την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων του δικτυακού τόπου Kairos Journal είναι ευπρόσδεκτα μέσω e-mail: [email protected]